تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

                                                           ریاست بیمارستان شهید آیت ا...قدوسی                                                          

دکتر علی احسان آبایی

متخصص بیماریهای اعصاب و روان

شرح وظایف:

کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه

نظارت و سرپرستی در مورد انجام و درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تعیین شده

نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیر پزشکی مورد نیاز بیمارستان طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان 

سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آیین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام بیمارستان

پورتال سازماني

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام