تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

تماس

تماس با ما

همکار گرامی با سلام:
این پرسشنامه مربوط به سنجش میزان رضایتمندی شما از عملکرد سازمان می باشد .خواهشمند است با پاسخگویی درست و انتخاب یکی از گزینه های پنجگانه ،مارا درجهت شناخت بیشتر از مسائل سازمان یاری فرمایید.(نیازی به درج نام در این پرسشنامه نیست)
×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام