تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

بخش داخلی 2 بیمارستان شهید قدوسی نهاوند

رئیس بخش خانم دکتر فاطمه ساکی

مسئول بخش آقای میلاد نثاری

این بخش دارای 23 تخت فعال و در طبقه سوم واقع شده است و مجهز به دستگاههای ECG، مانیتورینگ، DC شوک و ساکشن می باشد. بیمارانی که با تشخیص داخلی، عفونی و مسمویت پذیرش می شوند در این بخش بستری می گردند. همچنین تخت ایزوله برای بیمارانی که ممکن است تماس آنها با سایر بیماران باعث عفونت و یا مشکلات دیگری شود در نظر گرفته شده است.

17 نفر شامل 9 پرستار، 4 نفر بهیار، یک نفر منشی و 3 نفر خدمات در این بخش مشغول به خدمت هستند.

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام