تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

 

سازمان خدمات درمانی

با دفتر چه معتبر فرانشیز   % 10    

بستری

صندوق کارمندی

1

با دفتر چه معتبر فرانشیز% 30   

سرپایی

با دفترچه معتبر تحت پوشش ایثار گران رایگان می باشد   

بستری

صندوق سایر اقشار

2

با دفتر چه معتبراگر تحت پوشش ایثار گران رایگان می باشد   

سرپایی

با دفترچه معتبر فرانشیز% 10   

بستری

صندوق سلامت

3

درخواست فقط از مراکز درمانی   

سرپایی

با دفترچه معتبر فرانشیز  % 10   

بستری

ایرانیان

4

با دفترچه معتبر فرانشیز  % 30   

سرپایی

با ارجاع فرانشیز 5% - بدون ارجاع فرانشیز  % 10   

بستری

روستایی

5

کلیه خدمات سرپایی فرانشیز 30% - ویزیت عمومی مشمول قانون   

سرپایی

 

 

سازمان تامین اجتماعی

 با دفترچه معتبر فرانشیز  % 10   

بستری عادی

1

با دفترچه معتبر فرانشیز % 5   

مکمل

کلیه خدمات با فرانشیز  % 30   

سرپایی

2

بیماران خاص ثبت شده در گزینه مختص  بیماران خاص، بستری و سرپایی رایگان می باشد   

3

 

سازمان نیروی مسلح

بصورت 100% با بیمه حساب می گردد   

عادی

بستری

1

سربازان وظیفه با نامه از محل خدمت رایگان  می گردد   

وظیفه

ویزیت با فرانشیز  % 30   

خدمات

سرپایی

2

با فرانشیز% 10   

سایر خدمات (اورژانس –پاراکلینیک)

 

کمیته امداد

با کپی کارت امداد و معرفی نامه از کمیته امداد فرانشیز  % 10   

بستری

1

با برگهای مخصوص کمیته امداد فرانشیز 30% - خدمات بستری اورژانس با معرفی نامه  فرانشیز  % 30   

سرپایی

2

 

تیپ انصارالحسین

با معرفی نامه از بهداری سپاه که شامل تاریخ، نام و نام خانوادگی با مهر و امضاء تیپ 32 انصارالحسین   

1

 

شرکت بیمه نوین

کلیه خدمات بستری و سرپایی با معرفی نامه از جانب شرکت بصورت صد در صد با شرکت می باشد   

1

 

 

شرکت بیمه کار آفرین

   کلیه خدمات بستری و سرپایی ( بستری با معرفی  از جانب شرکت) بصورت صد در صد  پرداخت می شود.( دفترچه مهر بیمه کار آفرین ثبت شود)

1

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام