تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

معرفی واحد اکوکاردیوگرافی:

در فضای فلورسکوپی واقع شده است که در صورت نیاز با استفاده از یک دستگاه اکوکاردیوگرافی سامسونگ در اختیار بیماران بستری و اورژانسی قرار می گیرد.

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام