تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

لیست اخبار صفحه :1
مراسم جشن اعیاد شعبانیه و اکران فیلمی از عملکرد و معرفی بیمارستان واقدامات دولت سیزدهم در بیمارستان شهید آیت ا...قدوسی نهاونددر مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ برگزارشد
مراسم جشن اعیاد شعبانیه و اکران فیلمی از عملکرد و معرفی بیمارستان واقدامات دولت سیزدهم در بیمارستان شهید آیت ا...قدوسی نهاونددر

مراسم جشن اعیاد شعبانیه و اکران فیلمی از عملکرد و معرفی بیمارستان واقدامات دولت سیزدهم در بیمارستان شهید آیت ا...قدوسی نهاونددر مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ برگزارشد

مراسم جشن اعیاد شعبانیه و اکران فیلمی از عملکرد و معرفی بیمارستان واقدامات دولت سیزدهم در بیمارستان شهید آیت ا...قدوسی نهاونددر مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ برگزارشد

برگزاری چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
برگزاری چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

برگزاری چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

برگزاری چهارمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی وگرامیداشت سردار سیدرضی موسوی و شهدای حادثه تروریستی کرمان در بیمارستان شهید آیت ا...قدوسی نهاوند با سخنرانی فرمانده محترم سپاه ناحیه نهاوند جناب سرهنگ مختاری ومداحی کربلایی علیرضا کارگر برگزارگردید.

طراحی پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام