دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨
امام صادق عليه السلام: تو طبيبِ نفْسِ خويش قرار داده شده اى، و درد به تو نشان داده شده و نشانه سلامتى به تو شناسانده شده و به دارو راهنمايى شده اى ؛ پس بنگر كه چگونه به درمان خود مى پردازى
   
                         

ردیف

سیاستها

ذینفعان کلیدی

1.

اجرای سیاستهای بالادستی  

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

 ـ اجرای بسته های برنامه نظام طرح تحول سلامت

 ـ اجرای استاندارهای اعتباربخشی

 ـ توجه به اقتصاد مقاومتی

2.

جلب مشاركت و رضایتمندی ذینفعان (بیماران ،همراهان ،کارکنان ،بیمه های طرف قرارداد، شرکتها و ... )

 

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

 ـ اهتمام در جهت افزایش رضایت گیرندگان و ارزش نهادن به نظرات آنها

 ـ رسیدگی به موقع ،شفاف به شکایات ،انتقادات و پیشنهادات

 ـ ارتقاء سطح سلامت جامعه و کارکنان در راستای فرهنگ سازی و ارائه خدمات

3.

ارائه خدمات ایمن و با کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار ، مدیریت خطا

 

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

 ـ گسترش بخش ها

 ـ ارتقاء کیفیت هتلینگ

 ـ ترویج فرهنگ گزارش دهی خطاهای پزشکی در جهت ارائه خدمات ایمن

 ـ تقویت بهره وری ،کارایی و اثربخشی خدمات بیمارستان

 ـ ارائه خدمات به روز با تجهیزات نوین

4.

تأمین نیروهای انسانی و توانمندسازی و آموزش آن ها   

بیماران،همراهان، مراجعین ، کارکنان

 ـ بکارگیری نیروی انسانی کارآمد

5.

جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین  

سازمانهای مردم نهاد،خیرین، کارکنان مرکز، مراجعین

 

آدرس: نهاوند، میدان کوثر، بیمارستان شهید آیت الله قدوسی         تلفن تماس:     3265603(081) - 3265602(081) - 3265601(081)       فکس: 3265613(081) - 3265609(081)

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهید آیت الله قدوسی می باشد.

طراحی و توسعه: واحد فناوری اطلاعات بیمارستان آقای مهندس مهدی امرائی