دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨
امام صادق عليه السلام: تو طبيبِ نفْسِ خويش قرار داده شده اى، و درد به تو نشان داده شده و نشانه سلامتى به تو شناسانده شده و به دارو راهنمايى شده اى ؛ پس بنگر كه چگونه به درمان خود مى پردازى

برنامه عملیاتی واحد آموزش به بیمار سال1397

دانش را به بند نوشتن در آورید . پیامبر اکرم(ص)

بیمارستان شهید قدوسی نهاوند

برنامه عملیاتی واحد آموزش به بیمار سال 1397

 

  G هدف کلی: 

  ارتقاءکیفیت خدمات اموزشی به بیماران واقشار عمومی جامعه

 

  O هدف اختصاصی:

  افزایش اگاهی بیماران از وضعیت جسمانی خود

 

  استراتژی:

  آموزش به بیماران وخانواده ها

 تاریخ تدوین:اسفند 1396

 شاخص اندازه گیری :

  درصد رضایتمندی بیماران

 تاریخ بازنگری: خرداد ماه 97

ردیف

نام فعالیت

مسئول انجام کار

زمان شروع

زمان پایان

منابع مورد نیاز(ریال)

شاخص ارزیابی

میزان پیشرفت برنامه

1

 نیاز سنجی بخشها (مشخص نمودن   بیماریهای شایع

 کارشناس آموزش به بیمار

 

01/01/97

01/02/97

ـــــــــ

وجود مستندات

 

2

 تدوین پمفلتهای مورد نیازبخشها و واحد   های پاراکلینیک

کارشناس آموزش به بیمار

 

01/01/97

01/02/97

40,000,000

وجود مستندات

 

3

 بازنگری فرم آموزش به بیماران ( بر اساس ارزیابی نیازهای سلامت بیماران )

کارشناس آموزش به بیمار و واحد بهبود کیفیت

01/01/97

01/02/97

ـــــــــ

وجود مستندات

 

4

 آموزش نحوه ثبت آموزشها به مسئولین واحدها جهت انتقال به پرسنل زیر مجموعه

 

کارشناس آموزش به بیمار

01/01/97

01/02/97

ـــــــــ

وجود مستندات

 

55

 ثبت آموزشها درپرونده بیمار

 

 پرسنل درمانی

01/01/97

01/12/97

ـــــــــ

وجود مستندات

 

6

 قراردادبا مراکز و سایتهای مرتبط به   آموزش به بیمار

واحد انفورماتیک با همکاری کارشناس آموزش به بیمار

01/04/97

30/12/97

ـــــــــ

وجود مستندات

 

7

 برگزاري جلسات منظم بامسئولین آموزش به بیمار واحدها جهت هماهنگ سازي فعالیت آنان با اهداف گروه آموزشی به بیمار در بیمارستان

 سوپروایزر آموزشی و کارشناس آموزش به بیمار

01/01/97

30/12/97

ـــــــــ

وجود مستندات

 

8

تهیه قفسه های جای پمفلت وکتابچه های آموزشی در داخل بخشها

مسئول خدمات

01/01/97

01/03/97

1,000,000

وجود مستندات

 

 

بیمارستان شهید قدوسی نهاوند

برنامه عملیاتی واحد اموزش به بیمار سال 1397

 

  G هدف کلی:

  ارتقاء کیفیت خدمات اموزش به بیماران واقشار عمومی جامعه

 

  O هدف اختصاصی:

  افزایش اگاهی همگانی جهت حفظ سلامت

 

  استراتژی:

  آموزش پیشگیری از بیماریها شایع در سطح جامعه

 تاریخ تدوین اسفند 1397

 شاخص اندازه گیری :

  درصد رضایتمندی اقشار عمومی

 تاریخ بازنگری: خرداد ماه 97

ردیف

نام فعالیت

مسئول انجام کار

زمان شروع

زمان پایان

منابع مورد نیاز(ریال)

شاخص ارزیابی

میزان پیشرفت برنامه

1

 آموزشهای گروهی وچهره به چهره در مدارس وکلینیکها

کارشناس آموزش به بیمار

01/01/97

30/12/97

ـــــــــ

وجود مستندات

 

2

 تهیه پمفلتها وپوسترها جهت مراکز واماکن عمومی

کارشناس آموزش به بیمار

01/01/97

1/5/97

ـــــــــ

وجود مستندات

 

3

 توزيع پمفلت هاي آموزشي در مدارس وکلینیکها

کارشناس آموزش به بیمار

01/01/97

30/12/97

ـــــــــ

وجود مستندات

 

4

 بر پایی چادرهای سلامت به مناسبتهای مختلف در سطح شهر

کارشناس آموزش به بیمار

01/01/97

30/12/97

ـــــــــ

وجود مستندات

 

 

آدرس: نهاوند، میدان کوثر، بیمارستان شهید آیت الله قدوسی         تلفن تماس:     3265603(081) - 3265602(081) - 3265601(081)       فکس: 3265613(081) - 3265609(081)

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهید آیت الله قدوسی می باشد.

طراحی و توسعه: واحد فناوری اطلاعات بیمارستان آقای مهندس مهدی امرائی