دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨
امام صادق عليه السلام: تو طبيبِ نفْسِ خويش قرار داده شده اى، و درد به تو نشان داده شده و نشانه سلامتى به تو شناسانده شده و به دارو راهنمايى شده اى ؛ پس بنگر كه چگونه به درمان خود مى پردازى

 

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی – درمانی ، توان بخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مدد جو مبتنی بر ،فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

1-      نظارت وکنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرپرستی( رعایت مقررات اداری، رایت ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)

2-      شناسایی و تهیین اهداف آموزشی / تعیین نیازهای آموزشی / اولویت بندی نیاز های آموزشی

3-      تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیاز های آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان

4-      تعیین و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

5-      ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

6-      کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های اموزشی بر اساس سرانه آموزش

7-      شرکت در کلیه جلسات آنوزشی مرتبط با پرستاری

8-      ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده و اطلاع  به فراگیران  و مسئولینو استفاده ازنتایج اثر بخش آموزش

9-      مشارکت در کمیته آموزش و پژوهش و گزارش فعالیت های آنوزشی به مسئولین

10-  طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

11-  هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کاراموزان گروه پرستاری و مامایی

مسئولیت ها :

1-      همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحد ها جهت نیاز سنجی آموزشی

2-      پیشنهاد تهیه کتب ، جزوات ، مقاله های مختلف علمی و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی

3-      پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی

4-      تلاش در جهت به روز نمدن اطلاعات و آگاهی پرسنل پرستاری (استانداردها، گایدلاین ها، دستورالعمل ها و مسائل حقوقی)

5-      همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی ، کنترل عفونت و آموزش به بیمار در امر آموزش به ویژه کادر پرستاری جدید.

6-      همکاری با دانشکده پرستاری و مامایی در راستای برنامه آموزشی آن مرکز.

اختیارات:

ا1- اجرایبرنامه ها آموزشی با همکاری و شمارکت سایر گروه ها

2- شناسایی کارکنان توانمند جهت بکارگیری در پست های مدیریتی و یا بخش های خاص

3- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورورد به مقررات اداری ، استاندارد های مراقبتی ، وسایل و تجهیزات

 

سوپروایزر آموزشی: محمد مهدی دارایی

 

کارشناس ارشد پرستاری

 

آدرس: نهاوند، میدان کوثر، بیمارستان شهید آیت الله قدوسی         تلفن تماس:     3265603(081) - 3265602(081) - 3265601(081)       فکس: 3265613(081) - 3265609(081)

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان شهید آیت الله قدوسی می باشد.

طراحی و توسعه: واحد فناوری اطلاعات بیمارستان آقای مهندس مهدی امرائی